Menu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis www.niskaemisja.info.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-665 ul. Nowowiejska 21/25

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Krótkie wprowadzenie do termomodernizacji - podstawy i działania

Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Obejmuje ona de facto wszystkie obszary gospodarcze, począwszy od przedsiębiorstw energetycznych, aż do gospodarstw domowych. W tym celu konieczne jest określenie docelowych poziomów energochłonności gospodarki (m.in. celów pośrednie) oraz zaproponowanie działań ukierunkowanych na ich osiągnięcie.

Szczególnie dużym potencjałem w tym zakresie charakteryzuje się sektor budownictwa, obejmujący m.in. budynki publiczne. Konieczne jest podjęcie kompleksowych działań w zakresie termomodernizacji istniejącej infrastruktury mieszkalnej, jak również dalsze zaostrzanie standardów w odniesieniu do nowopowstających budynków (podejmowanie działań zmierzających do upowszechniania wprowadzania budynków pasywnych).

Podstawa poprawy efektywności energetycznej budynków

Zasadniczym celem działań termomodernizacyjnych, czyli takich, które są ukierunkowane na zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii w budynku/obiekcie jest poprawa tzw. bilansu cieplnego. Na bilans ten składają się dwa zasadnicze komponenty straty oraz zyski ciepła. Na poniższym rysunku przedstawiono schematycznie bilans cieplny budynku w rozbiciu na straty i zyski ciepła.
      

Źródło: Energiegerechtes Bauen, Bundesarchitektenkammer Birkhäuser Verlag, 1996

gdzie:
g – współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego dla szkła,
Z – współczynnik zacienienia,
S – wartość całkowitego natężenia promieniowania słonecznego w zależności od usytuowania przegrody (okna) względem stron świata.

Struktura zapotrzebowania na energię

W strukturze zużycia energii w polskich budynkach dominuje regulacja temperatury (ogrzewanie pomieszczeń i zapewnienie ciepłej wody użytkowej). Ilość energii przeznaczana na ten cel kształtuje się następująco:

 • budynki mieszkalne – 85%,
 • budynki niemieszkalne – 60%.

Biorąc pod uwagę powyższe wartości zasadnym jest przyjęcie, iż ocena efektywności energetycznej budynków (i związana z tym emisyjność), to wyrażenie ilości energii niezbędnej za ogrzanie jednego metra powierzchni. Wartość tego wskaźnika dla Polski w odniesieniu do średniej unijnej (uwzględniając poprawkę klimatyczną). Wskazuje on na utrzymywanie się niższej efektywności energetycznej polskich budynków. Niemniej w wyniku podejmowanych działań termomodernizacyjnych odnotowuje się powolny spadek jednostkowego zapotrzebowania na energię w celach grzewczych.

W 2011 roku średnie zużycie energii na ogrzewanie pomieszczeń w Polsce było o ponad 1/3 wyższe niż w Unii Europejskiej.

 

Analizując historyczne zmiany wskaźnika dla Polski odnotowuje się długookresowy trend spadkowy wynikający z podejmowanych działań termomodernizacyjnych, ale jest on niejako „hamowany” przez rosnące zapotrzebowanie na ogrzewanie dotąd nieogrzewanych pomieszczeń, co można może być powiązane ze wzrastającą zamożnością społeczeństwa. W analogicznym przedziale czasowym średnie zużycie energii na ogrzewania pomieszczeń w obszarze Unii Europejskiej stale malało. Przyczyną tego zjawiska może być tzw. nasycenie potrzeb grzewczych w zamożniejszych społeczeństwach, co prowadzi do większego przełożenia poprawy efektywności energetycznej budynków na ograniczenie całkowitego zapotrzebowania na energię.

Warto zauważyć iż zwiększanie efektywności energetycznej budynków w znacznym stopniu przekłada się na poprawę komfortu osób w nich przebywającym, ale nie musi przełożyć się na bezwzględny spadek zużycia energii.

Potencjał obniżenia zapotrzebowania na energię

Obniżenie energochłonności infrastruktury budowlanej będzie wymagać działań dwutorowych. Z jednej strony konieczne jest podjęcie działań w budynkach już istniejących, a z drugiej zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w nowobudowanych budynkach. Należy mieć jednak na uwadze, że spadkowy zużycia energii prawdopodobnie będzie „przeciwdziałać” zmniejszenie odsetka mieszkań niedogrzanych w następstwie trzykrotnego wzrostu zamożności ogółu społeczeństwa w perspektywie do roku 2050.
Na poniższych rysunkach przedstawiono przeciętne roczne zużycie energii w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz potencjał termomodernizacji w Polsce w latach 2010-2050. 

Źródło: model WISE MEEP

W perspektywie roku 2050 większość dziś istniejących budynków zostanie poddana modernizacji, przy czym realizowana w pierwszym okresie termomodernizacja podstawowa powinna w późniejszym okresie ustąpić termomodernizacji głębokiej, zgodnej z normami dla nowych energooszczędnych budynków mieszkalnych i komercyjnych. Na rzecz poprawy ogólnego stanu technicznego polskich budynków przemawiałby także proces stopniowej amortyzacji istniejącej dziś infrastruktury, potęgowany dodatkowo przez zmiany demograficzne.

Możliwe działania termomodernizacyjne

Istnieje wiele działań które przyczyniają się do zwiększania efektywności energetycznej w budynkach. Do głównych działaniach termomodernizacyjnych należą:

 • ocieplenie dodatkową warstwą izolacji przegród zewnętrznych i niektórych wewnętrznych budynku,
 • modernizacja stolarki okiennej,
 • zastosowanie nawiewników okiennych do kontrolowania strumienia powietrza wentylacyjnego,
 • wymiana stolarki okiennej z zastosowaniem nawiewników
 • modernizacja systemu wentylacji,
 • modernizacja instalacji grzewczej w budynku,
 • wymiana instalacji grzewczej w budynku,
 • modernizacja węzłów cieplnych,
 • wymiana źródła ciepła,
 • modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • zastosowanie kogeneracji i mikrokogeneracji,
 • modernizacja lub wymiana instalacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii

W poniższej tabeli podano szacunkowe oszczędności energii związane z przeprowadzeniem różnych działań z zakresu termomodernizacji.

Bibliografia:
1.    Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)
2.    Ocena stanu technicznego gospodarki – załącznik do NPRGN
3.    Materiały własne KAPE S.A.


Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl