Menu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis www.niskaemisja.info.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-665 ul. Nowowiejska 21/25

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Dopuszczalne stężenia produktów niskiej emisji w powietrzu

Poziomy: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych, alarmowe i informowania dla niektórych substancji w powietrzu, terminy ich osiągnięcia i dopuszczalne częstości ich przekraczania.

na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031).

Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, dopuszczalna częstość ich przekraczania i termin osiągnięcia tych poziomów ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.

Substancja

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu
[µg/m3]

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym a

benzen (C6H6)

rok kalendarzowy

5(a)

-

dwutlenek azotu (NO2)

1 godzina

200(a)

18 razy

rok kalendarzowy

40(a)

-

tlenki azotu (NOx)

rok kalendarzowy

30(b)

-

dwutlenek siarki (SO2)

1 godzina

350(a)

24 razy

24 godziny

125(a)

3 razy

rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 1 X do 31 III)

20(b)

-

ołów (Pb)

rok kalendarzowy

0,5(a)

-

pył zawieszony PM2,5

rok kalendarzowy

25(a), (c)

-

20(a), (d)

-

pył zawieszony PM10

24 godziny

50(a)

35 razy

rok kalendarzowy

40(a)

-

tlenek węgla (CO)

8 godzin

10.000(a)

-

 

Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, termin ich osiągnięcia oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin

Substancja

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom docelowy substancji w powietrzu

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym

arsen (As)

rok kalendarzowy

6(a)ng/m3

-

benzo(a)piren

(C20H12)

rok kalendarzowy

1(a)ng/m3

-

kadm (Cd)

rok kalendarzowy

5(a)ng/m3

-

nikiel (Ni)

rok kalendarzowy

20(a)ng/m3

-

pył zawieszony PM2,5

rok kalendarzowy

25(a), (c)

-

ozon (O3)

8 godzin

120(a)µg/m3

25 dni

okres wegetacyjny

(1 V - 31 VII)

18.000(b) µg/m3*h

-

 

Poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, termin ich osiągnięcia zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin

Substancja

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom docelowy substancji w powietrzu

Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu

ozon (O3)

8 godzin

120(a)µg/m3

2020 r.

okres wegetacyjny

(1 V - 31 VII)

6.000(b)µg/m3*h

2020 r.

 

Alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym

Substancja

Okres uśredniania wyników pomiarów

Alarmowy poziom substancji w powietrzu [µg/m3]

dwutlenek azotu (NO2)

jedna godzina

400

dwutlenek siarki (SO2)

jedna godzina

500

ozon (O3)

jedna godzina

240

pył zawieszony PM10

24 godziny

300

 

Poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu atmosferycznym

Substancja

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartość progowa informowania dla substancji w powietrzu [µg/m3]

ozon (O3)

jedna godzina

180

pył zawieszony PM10

24 godziny

200

 

Oznaczenia

(a)    poziom ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

(b)   poziom ze względu na ochronę roślin,

(c)    poziom do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I)

(d)   poziom do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II)

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl