Menu

Rozpoczęcie gry gminnej: NIE niskiej emisji!

8 października rozpoczęła się gra STOP niskiej emisji! w Wadowicach.

Współorganizatorami są Urząd Miasta w Wadowicach i Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Gra adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat, zamieszkałych na terenie gminy Wadowice. W trakcie gry zostaną rozegrane 4 konkurencje.

Zakończenie gry przewidziano na 5 listopada 2015r.

Przebieg gry można śledzić na bieżąco na stronie internetowej http://grygminne.pl/wadowice

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa

Telefon

(22) 626-09-10
(22) 825-86-92

Faks

(22) 626-09-11

Adres e-mail

kape@kape.gov.pl